Kategorier
Fönster

Fönsterrenovering i Stockholm kan minska bullernivån i ditt hem

Många människor störs av buller i sina hem. Det kan leda till stress och ohälsa. Men att genomföra en fönsterrenovering i Stockholm kan förbättra ljudnivån.

Visste du att uppemot var femte svensk bor så nära en stor väg att inomhusmiljön påverkas? Framför allt är det ljudnivån som påverkas. Störande ljud, buller och brus riskerar att påverka oss och vår hälsa. Buller kan leda till stress som på sikt kan leda till hjärt- och kärlsjukdomar. Är du en av dem som har det så här så finns det faktiskt flera saker att göra för att förbättra situationen.

Och tvärtemot vad många tror så är det inte alls säkert att du behöver byta dina gamla fönster till nya. Faktum är att det ofta lönar sig och är minst lika enkelt att renovera de fönster du har. Och resultatet när du renoverar dina fönster i Stockholm blir ofta bättre – stilen och karaktären på ditt hus bevaras – än om du byter till nya fönster.

Det finns faktiskt flera olika saker att göra för att förbättra dina fönsters ljudisolerande förmåga. Det går såklart att byta själva glaset till energiglas. De isolerar bra och ljudnivån inomhus sänks markant. Men för den som har tvåglasfönster kan det vara möjligt att behålla glasen och sätta in ett tredje glas. Det kan i många fall vara fullt tillräckligt för att förbättra ljudisoleringen.

Olika genomföranden vid fönsterrenovering i Stockholm

Men att renovera fönsterbåge och karmar, byta ut om det finns skadade delar, slipa och måla om, förbättrar kvaliteten på dina fönster. Om du dessutom sätter in extra isolering så kan ljudinsläppet minska även om du inte byter eller sätter in ett till fönsterglas.

Förbättrad isolering av fönster kommer också att påverka hur mycket värme som släpps ut via dina fönster. Ofta är värmeförlusten från dina fönster tio gånger större än från väggarna. Men dåligt isolerade fönster kan släppa ut betydligt mer värme. Att förbättra isolering bara genom att renovera kommer därför att löna sig på sikt, oftast inom en tioårsperiod.
Mycket av arbetet med att renovera fönster kan du såklart göra själv. Men det är viktigt att det blir rätt utfört så att du slipper göra om det snart igen, och så att du verkligen får den förbättring du behöver. Många tar hjälp med att renovera fönster i Stockholm. Företag med bred kunskap och lång erfarenhet kan ge god hjälp.