Kategorier
Rör

Rörmokare i Solna erbjuder VVS-tjänster

En rörmokare i Solna kan utföra ett brett spektrum av tjänster som exempelvis att dra in ledningar för vatten, installera värmepumpar och lägga in golvvärme.

Efterfrågan på duktiga hantverkare tycks öka undan för undan och det gäller även rörmokeri. Att dra in ledningar för vatten och avlopp är ett yrke med gamla anor från antiken och romarriket. Men en rörmokares tjänster har breddats och ibland kallar vi en rörmokare för VVS-tekniker, vilket innebär att han eller hon sysslar med värme, ventilation och sanitet.

En rörmokare anlitas inte bara när det gäller nybyggnation. I äldre hus finns det naturligtvis behov av underhåll och reparationer. Avloppsledningar kan ha skadats och efter inspektion måste rör bytas ut. Vem har som hyresgäst inte råkat ut för att vattnet rinner ut alltför långsamt i en diskho eller att det luktar illa från en golvbrunn? Då är det dags att få hjälp av en rörmokare som rycker ut akut.

En rörmokare i Solna och enskilda avlopp

Vi har vant oss vid att avloppet från en villa kan anslutas till det kommunala avloppsnätet. Men i vårt land finns det nästan en miljon mindre hus och fritidsstugor som inte har tillgång till något avloppsnät. Det innebär dock inte att avloppet kan släppas ut hur som helst. Det måste anslutas till någon form av avloppsrening med trekammarbrunn, septitank eller motsvarande reningsanläggning. För sådana jobb går det att anlita en rörmokare i Solna.

Förutom att installera vatten och avlopp kan en rörmokare se till att ett hus får en miljövänlig uppvärmning. Vi vet att jordklotet kontinuerligt värms upp där boven anses vara allt större utsläpp av växthusgaser från fossila energislag. En lösning för en enskild husägare kan vara att installera en värmepump som förser det vattenburna värmesystemet med energi. Sådan kunskap besitter en rörmokare i Solna.

Kategorier
Rör

Planering av rörinspektion i Stockholm

För att säkerställa att avloppsrören i en fastighet inte har några allvarliga problem, är det bra att låta genomföra en regelbunden rörinspektion i Stockholm.

Avloppsrör i en fastighet måste ofta stå ut med en ovarsam behandling. I diskhoar kan matavfall med fett spolas ner istället för att det blir källsorterat och går till nedbrytning vid en biogasanläggning. I tvättställ är det oundvikligt att hår och hudavlagringar bildar proppar tillsammans med feta tvålar. Och i toaletten spolas allt möjligt ner som inte tar sig hela vägen fram till ortens avloppsreningsverk.

En fastighetsskötare i ett bostadshus kan få ta emot ett brett spektrum av klagomål. Vattnet i diskhon och tvättstället rinner inte ut tillräckligt snabbt. Än värre är det om det luktar illa från avloppen i kök och badrum. Visst går det oftast att lösa problemet med en enkel vaskrensare men till slut säger avloppet stopp.

Rörinspektion i Stockholm med specialkamera

Nils är fastighetsskötare i ett fastighetsbolag med flera hyreslägenheter i ett äldre bestånd. Den senaste tiden har han börjat oroa sig för avloppen i några hus. Behovet av att lösa proppar kommer allt tätare. Han misstänker att några avloppsrör har skadats och om de inte avhjälps i tid finns det risk för läckage, vilket skulle göra hyresgästerna upprörda. Han föreslår för fastighetsägaren att de ska anlita en firma som är experter på rörinspektion i Stockholm.

Firman som anlitas gör en grundlig undersökning av avloppsrören. De använder en specialkamera som tydligt visar om och var det finns problem. I några rörkrökar har olika tingestar fastnat och successivt har det bildats proppar som blivit svårgenomträngliga för avloppsvattnet. På något ställe har rören skadats. Men problemen är inte större än att de går att reparera. När reparationen är klar kommer ledningarna att spolas rena med varmt vatten under högt tryck.