Kategorier
Målning

Linjemålning ger trafiksäkerhet

Vägar och parkeringsplatser med beläggning av asfalt eller betong har flera fördelar som vi inte alltid värderar. De kan nämligen förses med linjemålning.

Den som någon gång kör bil på en grusväg efter mörkrets inbrott längtar otåligt efter att en asfalterad väg med linjemålning ska dyka upp. På en väg utan linjemålning finns det risk att hamna i diket eftersom föraren inte ser vägrenen klart och tydligt. Och skulle en mötande bil dyka upp kan situationen bli allvarlig. Något naturligt och självklart sätt att dela upp vägbanan finns inte. Med streckade mittlinjer blir bilkörningen enklare!

Trafiksäkerheten i vårt land har förbättrats avsevärt sedan mitten av 1950-talet. Då började vägar asfalteras i allt större omfattning, vilket gjorde att vägrenar och mittlinjer kunde markeras med vit och blänkande linjemålning. Till det kommer att trafiken i tätorterna har underlättats genom att stopplinjer, övergångsställen och cykelvägar har blivit tydliggjorda på ett effektivt sätt. Filkörning kan ibland vara svårt, men linjemålning hjälper.

Linjemålning ger ordning och reda

Det händer att man tvingas parkera på en tillfällig parkeringsplats vid ett festivalbesök. Parkering finns kanske på en gräsbelagd äng som upplåtits för bilar. Det finns ingen hejd på vilket kaos som kan uppstå på en sådan plats och risken för krockar är stor. Dessutom utnyttjas parkeringsplatsen dåligt. Hur skulle det se ut om parkeringsplatserna i anslutning till ett köpcentrum skulle sakna linjemålning?

Linjemålning vid en parkeringsplats har flera funktioner. Infarter och utfarter markeras klart och tydligt. Pilar i vägbanan visar vilken riktning som gäller för bilar. Parkeringsplatserna blir utmärkta så att området rymmer maximalt antal fordon. Och inte minst markeras platsen för fordon som framförs av personer med funktionshinder. Garage byggda i flera etage skulle inte fungera utan linjemålning. Det får aldrig inträffa att två fordon möts i en upp- eller nedfart och hamnar front mot front.