Kategorier
Trädfällning

Trädfällning på ett säkert sätt

Trädfällning är inget som man ska ge sig på om man inte vet vad man sysslar med. Det är viktigt att man fäller träd på ett riktigt säkert och smart sätt.

Det händer att man måste fälla ett träd då och då. Ett träd som kanske blivit ruttet eller som står i vägen när man ska bygga på sin tomt. Kanske mår trädet så pass dåligt att det helt enkelt inte kan räddas. Ett gammalt träd som är sjukt kan dessutom bli farligt för omgivningen. Speciellt ett stort träd kan vara en rejäl risk ifall det skulle bli murket och därmed instabilt.

Trädfällning, även på sin egen tomt, är dock inget man ska ta lättvindigt på. Det är faktiskt inte så enkelt att fälla träd som man kan få för sig. Kanske ser det enkelt ut när man tittar på en erfaren person som fäller ett träd, men det är ofta lurigare än man tror. Inte nog med att trädet ska falla åt rätt håll, det ska också tas om hand på ett bra sätt när det väl fallit.

Vad kan hända om man slarvar med en trädfällning?

Det finns många stora, och ytterst överhängande, risker med att slarva när man sysslar med trädfällning. Ett stort träd måste man vara försiktig med. Det ska fällas åt rätt håll och inte av misstag hamna på grannens tak eller lägga sig rakt över en bil. Skadorna från ett stort träd kan bli förödande.

Självklart finns det också en risk att skada sig själv om man inte är försiktig vid en trädfällning. Att få ett stort träd över sig kan bli livsfarligt. En normalstor människa har ingen chans mot ett träd som är flera meter högt och som väger hundratals kilo. Att ta hjälp av ett proffs vid trädfällning är, med andra ord, ett mycket klokt beslut.