Kategorier
Okategoriserade

Brandtätning motverkar eldspridning

Med en noggrant utförd brandtätning förhindrar du att en uppkommen eld sprider sig. Låt en erfaren brandingenjör lämna ett förslag till bra brandskydd.

Det finns arkeologiska fynd som visar att brandtätning förekom för hundratals år sedan. Genom att använda lera, sten och andra obrännbara material försökte man skapa en barriär mot bränder. I takt med förtätning och framväxten av stora städer tycks kunnandet och behovet av brandtätning successivt ha tappats bort. Från historien känner vi därför till att hela städer brunnit upp till följd av ganska triviala olyckor med eld.

Efter att en stad ödelagts av en brand byggdes den ibland åter upp i sten. Sundsvall kan idag exempelvis stoltsera med sin stenstad och “the Loop” i Chicago City består av ett stort antal skyskrapor byggda i obrännbara material.

Brandtätning och brandceller

Dagens byggbolag bygger inte hus i sten. Istället är ett större fastighetskomplex indelat i brandceller. Syftet är att eld och brandgaser inte ska sprida sig från en del av en fastighet till en annan. Branden ska helst kvävas av att syret i ett rum eller en brandcell förbrukas. En given förutsättning är att eld och brandgaser inte ska leta sig fram vid springor i dörrar och vid genomföringar för ventilation, rör och kablar för el.

Hur åstadkommer man då effektiv brandtätning? En byggare ska naturligtvis anlita en firma som erbjuder råd och produkter för brandtätning. Vid brandtätning används någon form av massor som läggs runt rör och balkar. En brandskyddsmassa kan bestå av gips, akryl eller grafit.